Czech   l   English   l   Deutsch
Úvodní stránka

Firmy

Produktový film

Tento film se zaměřuje na konkrétní produkt vaší společnosti. Zdůrazní nejen veškeré výhody a přednosti vašeho výrobku, ale i jeho funkci, použití nebo jeho využití. Rovněž může zdůraznit proč používat zrovna váš produkt a jakou má konkurenční výhodu oproti ostatním. Tento film může informovat zákazníka jak o technických přednostech, tak i o životnosti daného produktu. Zajímavou informací je i zpráva o tom, jak působí vaše produkty na životní prostředí. Tento film může rovněž srovnat váš sortiment výrobků a vytvořit tak jakýsi obraz o tom, který z produktů je vhodný pro daného zákazníka.
Tento film může pro snadnější představu funkce výrobku obsahovat taky 2D a 3D animace, ve kterých bude jeho funkce rozebrána více do hloubky.
Součástí tohoto filmu může být také multimediální CD/DVD, které budou obsahovat další technická data.
V současné době jsme schopni dodat veškeré pořady ve více jak  patnácti mutacích. Cz, Sk, En, De, Sk, Pl, I, Fr, Rus, Hu, Bg, Hr, Slo, Ua, E, … Většínu těchto mutácí dabujeme přímo u nás, případně v našich partnerských studiích dané země.

Firemní video

Firemní video patří mezi nejčastěji používané formy prezentace. Své využití nalézá při obchodních jednáních, veletrzích, představení firmy při získávání dotací a úvěrů, a v neposlední řadě pro archivaci firemního rozvoje pro příští generace.
Firemní video může mít dvě formy. V prvním případě může provést diváka celou vaší firmou. Od obchodního úseku, přes výrobu, kontrolu, hotové výrobky až po samotnou expedici. Zdůrazní přitom priority vašich špičkových technologií, systémů, produktů a v neposlední řadě cílů společnosti. Výhodou této prezentace je, že zákazník nemusí procházet výrobním prostředím, není ohrožen nechtěným úrazem ve výrobě , a nedojde k porušení bezpečnosti práce. Avšak hlavní výhodou firemního videa je nevyzrazení výrobního tajemství, které by mohlo být odkryto v případě, že se dostane cizí osoba na pracoviště. Druhou Variantou je zdůraznění konkrétního cíle vaší společnosti (týmová práce, přesnost výrobního postupu…) Pro tento film se většinou nevyužívají zaměstnanci, ani prostory vaší společnosti, ale profesionální herci, a mnohdy i „nefiremní“ prostory, mezi něž může patřit např. kavárna, letiště, domácnost... Cílem tohoto filmu je představení konkrétní myšlenky, či filozofie.
Součástí firemního videa může být také multimediální CD/DVD, které budou obsahovat další technická data.
V současné době jsme schopni dodat veškeré pořady ve více jak  patnácti mutacích. Cz, Sk, En, De, Sk, Pl, I, Fr, Rus, Hu, Bg, Hr, Slo, Ua, E, … Většínu těchto mutácí dabujeme přímo u nás, případně v našich partnerských studiích dané země.
Díky firemnímu videu získá zákazník ucelený řetězec informací, které mu chcete sdělit. Eliminuje se tím řada nedostatků, které by mohly nastat při ústní prezentaci.

Motto:

“Zákazník si může zapamatovat až 30% informací, které slyší. Jeho zrak však zaznamenává mnohem více a sice až 50% toho co vidí. Jestliže mluvíte a ukazujete, zákazník současně slyší a vidí. Co je dostatečně vnímáno vizuálně zůstává poté déle v paměti.”

Rolf Leicher

Instruktážní a školící pořady

Instruktážní a školící pořady předvedou snadno a rychle funkci a použití vašich výrobků. Zaškolí uživatele k jejich rychlému a snadnému použití, případně předvedou uživateli jejich první kroky s vašim produktem.
Tento film může pro snadnější představu funkce výrobku obsahovat také 2D a 3D animace, ve kterých bude jeho funkce rozebrána více do hloubky.
Součástí instruktážního a školícího pořadu může být také multimediální CD/DVD, které budou obsahovat další technická data.
V současné době jsme schopni dodat veškeré pořady ve více jak patnácti mutacích. Cz, Sk, En, De, Sk, Pl, I, Fr, Rus, Hu, Bg, Hr, Slo, Ua, E, … Většínu těchto mutácí dabujeme přímo u nás, případně v našich partnerských studiích dané země.

Personální video

Tento druh filmu nalézá hlavní uplatnění v personálních odděleních. Zprostředkuje budoucím zaměstnancům virtuální prohlídku firmy, díky které si dokáží vytvořit vlastní představu o firmě, jejíž součástí se můžou stát. Dalším důležitým faktorem je získání maximálního množství informací, z již předem připraveného a uceleného řetězce, které uchazeči pomůžou s výběrem volných pracovních pozic, případně seznámí uchazeče s náročností na danou pozici.
Hlavní výhoda této prezentace pro zaměstnavatele je časová úspora, která může být až v desítkách hodin na jednu pracovní pozici. Mezi další nesporné výhody patří skutečnost, že veškerá konzultace, možná již s budoucím zaměstnancem, se odehrává v jediné místnosti. Personalista nemusí zaměstnance provádět celou firmou, různými středisky ani výrobními halami. Díky tomu se vyhne nechtěnému vyzrazení výrobního tajemství, neohrozí bezpečnost zdraví uchazeče, a neporuší bezpečnost práce ani na pracovišti.
Uchazeč vidí a slyší pouze to, co je nutné a to co mu chcete sdělit.
Díky tomuto filmu je eliminována možnost nedorozumění zaměstnance na jim vybraný post. Předejdete tak nákladům, které by mohly vzniknout jeho zaškolením.

Multimediální prezentace

Jaký dojem na vás učiní dodavatel, který vám na veletrhu, předá spoustu silných tištěných papírových katalogů, které sice působí na první dojem profesionálně, ale posléze zjistíte, že jsou vám na obtíž? Máte problém je dopravit od veletržního stánku do své kanceláře. Kam je uskladnit, když dodavatelů máte spoustu, místa v kanceláři málo, a chcete v kanceláři udržet určitou harmonii pořádku? Jak v nich rychle vyhledat potřebnou informaci? No a co teprve potom, když plánujete více podobných návštěv již na zmíněném veletrhu? Nestaňte se proto stejným dodavatelem pro své zákazníky! Zaujměte kreativní prezentací za použití nejmodernějších multimediálních a audio vizuálních technologií a vystupte z šedivé řady vaší konkurence. Zdůrazněte přitom portfolio vaší společnosti, priority vašich špičkových technologií, systémů a produktů.
Multimediální prezentace patří k často využívané formě prezentace. Své užití nalézá jako levný a velmi účinný nástroj propagace. Účinný hlavně proto, že může nést veškeré informace ve všech podobách o vaší společnosti a nabízených produktech.
Multimediální prezentace může obsahovat firemní video, produktové listy, elektronické katalogy produktů, certifikáty, technická data, informace o společnosti, a jiné důležité údaje, které chcete sdělit . Samozřejmostí zůstává i provedení v různých cizojazyčných verzích, nebo jejich kombinacích.
Výhodou multimediální prezentace je flexibilní obměna dat, velké množství obsažených informací, snadná, rychlá a levná duplikace, kterou lze realizovat i ve vaší kanceláří. Tato prezentace rovněž působí kladně na celkovou image firmy a tím ji řadí mezi silné společnosti ve svém oboru.
Multimediální prezentace má oproti silným, tištěným katalogům několik důležitých předností. Patří mezi ně například snadné skladování a přeprava. Rovněž díky současným, nenákladným technologiím můžete tyto nosiče duplikovat dle vlastních požadavků přímo u vás v kanceláři. Díky tomu nemusíte objednávat velké počty kusů tištěných katalogů, což se následně projevuje v úsporách za propagaci.

Ostatní propagační materiály

V rámci vaší propagační kampaně vám můžeme nabídnou kompletní full servis od grafického návrhu, až po zrealizování celé kampaně. Zprostředkujeme vám firemní identitu pro niž navrhneme kompletní firemní design a to od návrhu logotipu, vizitky, přes hlavičkové papíry, www stránky až po propagační předměty a velkoplošnou reklamu.

Ukázka krátké animace

 
Úvodní intro pro firemní video Fimes - 3D animace  
   

Ukázka různých jazykových mutací

WMW - německá mutace, vyrobeno 2008 Prestar - polská mutace, verze 2010
   
Prestar - ruská mutace, verze 2008 Signum - česká mutace
   
Signum - anglická mutace  
   

Krátká ukázka promotion videa z výrobních prostor Husqvarny